Sziriuk

12 tekstów – auto­rem jest Szi­riuk.

Nic dziw­ne­go gdy ktoś oba­wia się śmier­ci, jak ty­lu boi się życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2016, 22:35

Popiół z nieba

Czar­ny śnieg pa­da, nie to niebo płonie
Tak się świat kończy, po te­go świata stronie.

Wy co będziecie czy­tać te słowa, nie oce­niaj­cie Nas po czynach
Lecz po tym cze­go chcieliśmy do­konać, po Naszych działań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2014, 22:57

Zapasowe życie

Mi­liony myśli zam­knięte, w jed­nym mam zeszycie
Bez spi­su treści, zakładek i stron
Kiedy są pot­rzeb­ne, nie ma szans na ich wydobycie
A kiedy zbędne, wychodzą jak chcą. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 kwietnia 2014, 23:38

Czym jestem....?

Nie jes­tem diabłem, on jest dla dzieci, ja jes­tem klęską co na skrzydłach Waszych marzeń leci.
Ja jes­tem suk­ce­sem Waszych wszys­tkich wrogów, jes­tem pier­wszym co w de­monów rzędzie nad Waszym gro­bem tańczyć będzie.
Ciemności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 stycznia 2014, 01:22

Ciągle mi mówią:
- za dużo myślisz
A może to in­ni myślą za mało ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 września 2013, 22:21

W czeluść

Wrzu­ciłem kulę do stawu
Kulę ze stali
Po­zos­tał po niej tyl­ko krąg
Co się roz­chodzi w oddali

Zrzu­ciłem ze skały rozum
Ro­zum, co był z kamienia
Po­zos­tał po nim pył
Co się w wiatr zamienia

Stra­ciłem dla niej serce
Serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 maja 2013, 21:54

Talia bez pary

Niech się sta­nie, co stać się musi
Niech ta sa­mot­ność mnie w końcu udusi
Niech mo­je ser­ce w końcu stwar­dnieje
Niech mój ro­zum już nie otępieje
Niech ziszczą się mo­je naj­gor­sze koszmary
Niech sam będę jak będę już sta­ry
Niech śmierć mo­ja ni­kogo nie ruszy
Niech grób mój pos­ta­wią w ciem­niej głuszy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 stycznia 2013, 00:41

Z niczym w świat ruszyć, od­wa­ga to wielka.
Z niczym powrócić, po­rażka maleńka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2013, 22:47

Światło życie za­bija, w gęstym mroku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2012, 01:05

Nie łat­wo być sobą, gdy w koło ty­le masek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2012, 02:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sziriuk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 stycznia 2016, 22:35Sziriuk do­dał no­wy tek­st Nic dziw­ne­go gdy ktoś [...]

23 marca 2015, 00:00Sziriuk sko­men­to­wał tek­st I gdy Ty Człowie­cze [...]

22 marca 2015, 23:50Sziriuk sko­men­to­wał tek­st ..szacunek nie dla wszys­tkich..  

22 marca 2015, 23:43Sziriuk sko­men­to­wał tek­st życie wy­daje się chwilą przychodzisz i [...]

9 czerwca 2014, 22:31Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]

9 czerwca 2014, 22:26Sziriuk sko­men­to­wał tek­st Nie widzę nic złego [...]

9 czerwca 2014, 22:04Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]

9 czerwca 2014, 22:03Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]