Sziriuk, teksty ze stycznia 2013 roku

2 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest Szi­riuk.

Talia bez pary

Niech się sta­nie, co stać się musi
Niech ta sa­mot­ność mnie w końcu udusi
Niech mo­je ser­ce w końcu stwar­dnieje
Niech mój ro­zum już nie otępieje
Niech ziszczą się mo­je naj­gor­sze koszmary
Niech sam będę jak będę już sta­ry
Niech śmierć mo­ja ni­kogo nie ruszy
Niech grób mój pos­ta­wią w ciem­niej głuszy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 stycznia 2013, 00:41

Z niczym w świat ruszyć, od­wa­ga to wielka.
Z niczym powrócić, po­rażka maleńka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2013, 22:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sziriuk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 stycznia 2016, 22:35Sziriuk do­dał no­wy tek­st Nic dziw­ne­go gdy ktoś [...]

23 marca 2015, 00:00Sziriuk sko­men­to­wał tek­st I gdy Ty Człowie­cze [...]

22 marca 2015, 23:50Sziriuk sko­men­to­wał tek­st ..szacunek nie dla wszys­tkich..  

22 marca 2015, 23:43Sziriuk sko­men­to­wał tek­st życie wy­daje się chwilą przychodzisz i [...]

9 czerwca 2014, 22:31Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]

9 czerwca 2014, 22:26Sziriuk sko­men­to­wał tek­st Nie widzę nic złego [...]

9 czerwca 2014, 22:04Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]

9 czerwca 2014, 22:03Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]