Sziriuk, myśli

6 tekstów (myśli) – auto­rem jest Szi­riuk.

Nic dziw­ne­go gdy ktoś oba­wia się śmier­ci, jak ty­lu boi się życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 stycznia 2016, 22:35

Ciągle mi mówią:
- za dużo myślisz
A może to in­ni myślą za mało ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 września 2013, 22:21

Z niczym w świat ruszyć, od­wa­ga to wielka.
Z niczym powrócić, po­rażka maleńka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2013, 22:47

Światło życie za­bija, w gęstym mroku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2012, 01:05

Nie łat­wo być sobą, gdy w koło ty­le masek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2012, 02:38

Boję się pat­rzeć ludziom w oczy, nie dla­tego że oba­wiam się co tam zo­baczę, boję się co oni zobaczą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 grudnia 2012, 00:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sziriuk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 stycznia 2016, 22:35Sziriuk do­dał no­wy tek­st Nic dziw­ne­go gdy ktoś [...]

23 marca 2015, 00:00Sziriuk sko­men­to­wał tek­st I gdy Ty Człowie­cze [...]

22 marca 2015, 23:50Sziriuk sko­men­to­wał tek­st ..szacunek nie dla wszys­tkich..  

22 marca 2015, 23:43Sziriuk sko­men­to­wał tek­st życie wy­daje się chwilą przychodzisz i [...]

9 czerwca 2014, 22:31Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]

9 czerwca 2014, 22:26Sziriuk sko­men­to­wał tek­st Nie widzę nic złego [...]

9 czerwca 2014, 22:04Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]

9 czerwca 2014, 22:03Sziriuk sko­men­to­wał tek­st kiedys nas­ta­pi zjed­nocze­nie naszych [...]